Kirendeltségek

Általános bérleti feltételek

A szerződés és a bérbeadás feltételei

Az alábbi információk az Autonom Rent-a-Car szerződési és bérbeadási feltételeinek összegzését és kivonatát képezik.

Online járműfoglalás és bérlés
Az online járműfoglalás megtörténte után az Ügyfél egy online visszajelzést (azaz egy e-mailt) kap az ideiglenes járműfoglalásra vonatkozóan. A foglalás tényének megerősítése kötelező, ezt az Ügyfél az előbb említett e-mailre történő válaszadás útján teheti meg.
A foglalás csak járműosztályokra vonatkozik és nem autómárkákra/típusokra. Előfordulhat, hogy adott kirendeltségeinkben bizonyos járműosztályok a foglalás pillanatában nem érhetők el. A jármű foglalása vagy annak visszamondása díjmentes.

A foglalás menet közben történő megváltoztatása
A honlapunkon szereplő árak a bérbeadó kirendeltség helyszínét/ a jármű osztályát, dátumot/órát, opcionális felszereltséget és a foglalásban megfogalmazott további költségeket tartalmazzák. A visszaigazolt foglaláshoz későbbiekben hozzáadott részletek/változtatások módosíthatják az eredetileg megadott árat és/vagy azt, hogy az adott gépjármű rendelkezésre áll-e a megadott időpontban. Amennyiben a foglalás paramétereit szeretné megváltoztatni vagy lemondaná azt, kérjük küldjön egy e-mailt a hungary@autonom.hu  címre, amelyben ne felejtse el feltüntetni a foglalás számát.

Életkorra és hajtási engedélyre vonatkozó feltételek

Társaságunktól történő bérbevétel esetén a minimális életkor 21 év.
Mind a bérlőnek, mind a kijelölt pótvezetőnek belföldi/nemzetközi forgalomban érvényes hajtási engedéllyel kell rendelkeznie (nemzetközi engedély, amennyiben hajtási engedélyét olyan országban szerezte, melynek írásrendszere a latintól eltérő ábécén alapul, illetve ott, ahol jobbkormányos közlekedés van érvényben, pl. Egyesült Királyság, India, Ausztrália, Japán).A hajtási engedély megszerzésétől legalább 12 hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy társaságunkkal bérleti szerződést köthessen. Az autó átvételekor a hajtási engedély eredeti példányát kell felmutatni, egy érvényes személyazonossági igazolványt, ill. egy fedezettel rendelkező hitelkártyát.Nem fogadunk el hajtási engedélyről készült másolatot, ideiglenes hajtási engedélyt vagy lejárt hajtási engedélyt.

További autóvezetők
Amennyiben a bérlőn, mint elsődleges járművezetőn kívül a bérelt járművet más személyek is szándékoznak vezetni, a bérbevétel alkalmával ezeknek is meg kell jelenniük, hogy a Bérleti Szerződésbe ők is belekerülhessenek. A további vezetők kötelességei azonosak az elsődleges vezetőjével.
Minden egyes további autóvezető hozzáadása (ezek maximális száma 3)  további 15 EUR/fő pótköltséget jelent a bérlő számára. 
 

Az autó átvételéhez szükséges iratok

A jármű átvételéhez az alábbi iratok szükségesek:
- érvényes személyazonossági igazolvány vagy útlevél
- érvényes hajtási engedély
- Autonom Rent-a-Car által elfogadott hitelkártya. 
Hitelkártya használata kötelező a bérleti díj részleges vagy teljes kifizetéséhez. Nem fogadunk el előre feltoltott (pre paid) kártyát.
Amennyiben további vizsgálat szükségességének esete merül fel, a bérbeadó kirendeltségén az Ügyféltől további iratokat/adatokat is igényelhetnek (pl. retúr repülőjegy, szállásigazolások).

A fizetés módjai
A Szerződés aláírásakor az Ügyfél teljes mértékben kifizeti az autó bérleti díját (az autó, illetve az igényelt további kiegészítő szolgáltatások árát), a kötelező és választható biztosításokat, illetve a további - esetleges - járulékos költségeket.
A bérleti díjak nem tartalmazzák a következőket: üzemanyagköltségeket, az érvényben lévő, közutakra vonatkozó közlekedési szabályok megszegése miatt kiszabott pénzbüntetéseket, illetve a helyi hatóságok által a jelen Szerződésben említett járműre a szerződés ideje alatt kiszabott esetleges pénzbírságokat sem.
A jármű elsődleges vezetőjének érvényes hitelkártyával kell rendelkeznie. A hitelkártya adatait a bérbevétel pillanatában rögzítik.

A jármű határidő előtti visszaszolgáltatása
Ebben az esetben a fennmaradó összegről egy igazolást (vaucher) állítunk ki.
Ez az igazolás az Autonom Rent-a-Car bármely romániai és magyarországi kirendeltségében felhasználható a szolgáltatások részbeni vagy teljes költségének kifizetésére. Az igazolás érvényességének tartama a kibocsátástól számított 1 év.
Amennyiben a vaucher tárgyát képező összeget csak részben használták fel, a meglévő vaucher helyett egy újabbat bocsátanak ki a fennmaradó összegről.

A jármű ki-, illetve visszaszállítása
A jármű kiszállítása az Ügyfél által megszabott és a foglalási űrlapon jóváhagyott, illetve az Autonom által is elfogadott helyszínre és időpontban történik. 
A járművet az Autonom-Rent-a-Car a város (azon települések, ahol irodával rendelkezünk) területéről ingyenesen visszaszállítja telephelyére.
A ki-és visszaszállítási szolgáltatás külön kérésre történik és a bérbeadó iroda személyzetének napi programbeosztásától függ.
A járművek ki-, illetve visszaszállítására vonatkozó igényt az esedékesség időpontja előtt minimum 24 órával kell jelezni.
A járművek az előírt munkaidőben (Hétfő – Péntek 09:00 - 18:00) szállíthatók ki ingyenesen.
 

További költségek

Reptéri illeték
Minden egyes reptéren történő bérlés esetén illetéket kell fizetni, ennek értéke 15EUR/jármű/alkalom

Munkaidőn kívül történő bérlés

Bizonyos irodáink esetében az autó átvétele vagy átadása az előírt munkaidőn kívül is lehetséges. Hétköznap 19:00–07:00 időintervallumban történő átvétel/visszaszolgáltatás esetén 15 EUR, a hétvégi 19.00-07.00 időintervallumban történő átvétel/visszaszolgáltatás esetén 20 EUR pótdíjat számítunk fel.

A jármű más helyszínen történő leadásának költségei (drop off)
Lehetőség van a bérelt járműnek egy másik olyan romániai és/vagy magyarországi városban történő visszavételére, amelyben Autonom Rent a Car iroda működik. Az ilyen irányú kérést a bérbeadó elfogadhatja, de el is utasíthatja, az érintett iroda napi elfoglaltságainak függvényében. 
A leadás külön díj ellenében történik.
 

Extra kellékek kölcsönzési napidíjai: (nettó árak)

Gyerekülés

  3.00 EUR/nap

Hóláncok

  3.00 EUR/nap

Navigációs rendszer

  5.00 EUR/nap

Síbox

  10.00 EUR/nap
  min.3 nap 
számlázandó 

Nettó árak.

Ezen kellékek sérülése esetén az Ügyfél köteles ezek értékének teljes mértékű megtérítésére.

További járulékos költségek:
Amennyiben a visszaszolgáltatáskor a járművet a standard mosási eljárásokon túlmutató tisztítási folyamatnak kell alávetni annak érdekében, hogy a kölcsönzés előtti állapotába kerüljön, az Ügyfél beleegyezését adja ahhoz, hogy a számlájáról a bérbeadó visszatartson egy 50.00 EUR összeget. A gyerekülés kitisztításának költsége 5.00 EUR.
A kulcsok vagy az olyan extra kellékek elvesztése vagy megrongálódása esetén, mint a GPS, gyerekülés, radarérzékelő, illetve a parkolási zseton vagy rendszámtábla eltűnése esetén az Autonom részben vagy egészében visszatarthatja a letétbe helyezett összeget.   

A jármű visszaszolgáltatása
A járművet a bérleti szerződésben foglalt dátumon és időpontban kell a bérbeadó részére visszaszolgáltatni.
Az autónak a bérleti szerződésben foglalttól eltérő helyszínre történő visszaszolgáltatása csakis az Autonom beleegyezésével lehetséges, és ez a letétbe helyezett garanciaösszegből további költségek visszatartásához vezethet, amennyiben az Ügyfél a szerződés aláírása után módosítja a visszaszolgáltatás helyszínét.
A visszaszolgáltatási folyamat vége átadás-átvételi űrlapnak az Ügyfél és az Autonom általi aláírásakor teljesül. 

Üzemanyag
Az ügyfél kötelessége a járművet ugyanazzal az üzemanyag mennyiséggel megtankolva visszaszolgáltatni, amennyi a jármű tartályában annak a bérbevevő általi átvételének pillanatában volt. Ellenkező esetben az Ügyfél számlájáról visszatartanak 30.00 EUR összeget, valamint az Autonom által becsült hiányzó üzemanyag mennyiségnek árát (az üzemanyag mennyiségének kerekítése felfele történik), amelyet literenként a bérbeadó 1.79 EUR összegben számláz.  Az üzemanyagtartályban maradt esetleges üzemanyagtöbbletet a bérbeadó nem írja jóvá az Ügyfél részére. 

Biztosítás

A jármű kötelező biztosítással, valamint CASCO-val is rendelkezik. Az autóban utazó személyek utasbiztosítása, valamint az autóban szállított javak biztosítása megfelel a kötelező járműbiztosításra vonatkozó normáknak. 

A Szerződés aláírásakor az Ügyfél a következő biztosítási típusok közül választ: CDW (ez a bérbeadás alapárában benne van), SCDW vagy SCDW+.

A CDW típusú biztosítás a bérlő részleges felelősségvállalásán alapuló biztosítás, amely a bérbevevőnek az esetlegesen bekövetkező károkért való jótállásán alapul. Ez értékben kifejezve 500.00 EUR az A, B,C, C2, D, D2 osztály, 600.00 EUR az E és F osztály, 800.00 EUR a G, G2, L1; 900.00 EUR az L és V osztály, illetve 1200.00 EUR a P osztály esetében.

A felelősségvállalás költségét/A minimum garanciaértéket a Szerződés aláírásakor kell letétbe helyezni, a jármű visszaszolgáltatásakor pedig az Ügyfél részére maradéktalanul visszautalni (kivéve a Szerződés 4.4-ik pontjában megszabott esetekben).

Az SCDW  típusú egy kiterjesztett érvényességű biztosítás, melynek napidíja a Bérleti Szerződésben foglaltak szerint változik. Ilyen típusú biztosítás birtokában az Ügyfél felelősségvállalásának mértéke a járműben keletkezett kár vagy annak ellopása esetében a fent említett összegek helyett az A –V járműosztályok esetében 150.00 EUR, míg a P osztályú járművek esetében 240.00 EUR.

Az SCDW+ típusú szerződés az Ügyfelet mentesíti a felelősségvállalási kiadások alól baleset és/vagy lopás esetén, kivéve a Szerződés 5. pontjában megnevezett eseteket. Ilyen típusú biztosítás esetén az Ügyfél letétbe helyez egy 150 EUR nagyságú összeget, mely az esetleges többletkiadások (pl. üzemanyagköltségek, a bérlet időtartamának meghosszabbítása stb.) ellenértékét hivatott fedezni.

Amennyiben a Szerződésben a további autóvezetők közt találhatók 21 és 25 év közötti személyek is, vagy olyanok, akiknek életkora meghaladja a 70 évet, az SCDW / SCDW + típusú biztosítások választása esetén az előzőekben meghatározott  garancia kétszeresét kell letétbe helyezni.  

Amennyiben az Ügyfél a CDW / SCDW Garancia (felelősségvállaláson alapuló biztosítás esetén) típusú biztosítást választja, a fellépő káresemények következtében fellépő részköltségeket az Autonom a következő feltételek teljesülése esetén számlázza ki az Ügyfél részére: 

a)  a káresemény a bérautón következik be, amelyek a helyszínelés során a Rendőrség által felhatalmazott szervek megállapításai szerint az Ügyfél vagy ismeretlen, azonosítatlan tettes cselekményeinek következtében lépnek fel (mint pl. a járműnek parkolóban más által történő megrongálása (koccanás, ütes) vagy vandál cselekmények következtében fellépő káresemények)

b)  a bérautó eltulajdonítása

c)  valamint a Bérleti Szerződés 5. pontjának hatálya alá eső Kivételek esetében.

Az Ügyfél nem visel felelősséget a természeti katasztrófák okán bekövetkező káresemények miatt, amennyiben betartja az érvényben lévő közlekedési rendszabályzatot.

A biztosítások nem fedezik az Ügyfél vagy utastársai vagyontárgyainak elvesztését, ellopását vagy károsodását.

Káresemény/baleset bekövetkezésének esetére vonatkozó eljárás:

Az Ügyfél kötelessége az Autonom, illetve az illetékes Rendőri Hatóságok értesítése amennyiben a gépjárművel kapcsolatos bármiféle káreseményt észlel.
Amennyiben a káresemény okozója azonosítatlan marad, az Ügyfélnek még a jármű visszaszolgáltatása előtt a Rendőrségtől Javítási Engedély kibocsátását kell igényelnie.
Amennyiben a káresemény az Ügyfél hibájából következett be, a Javítási Engedély mellett az Ügyfélnek a Rendőrség által kibocsátott baleseti jegyzőkönyvet is be kell mutatnia az Autonom részére, ugyanakkor az Ügyfél kötelessége egy írott nyilatkozat megtétele az Autonom székhelyén.
Amennyiben a káresemény az Ügyfél vagy a közlekedés egy másik résztvevőjének hibájából következett be, az Ügyfél kötelessége a Baleseti Bejelentőlap kitöltése vagy a Rendőrségtől a Javítási Engedély kibocsátásának, illetve a vétkes kötelező biztosításának másolatának igénylése, amennyiben ez utóbbi beleegyezését adja, ugyanakkor az Ügyfél további kötelessége egy írott nyilatkozat megtétele az Autonom székhelyén.
Az előzőekben ismertetett esetek mindenikében az Ügyfél kötelessége ellenőrizni, hogy az összes bekövetkezett kárnak a jegyzőkönyvbe való felvétele maradéktalanul megtörtént-e.

Assistance szolgáltatás

Ügyfelünk Románia és Magyarország egész területén 24h//24 rendszerű assistance (autó és műszaki mentés)  szolgáltatásban részesül.
Az eljárást az Ügyféllel az autó átvételekor ismertetjük.